Fora de l’àmbit judicial realitzem diferents funcions: redacció de contractes per empreses i particulars, tramitació d’herències, casos d’estrangeria –tramitació de permisos de treball, residència, reagrupacions familiars, arrelament,- Mediació en conflictes familiars, normalment amb l’objectiu d’assolir un conveni regulador de mutu-acord. I constitució de societats i assessorament mercantil.


 

Portem tot tipus de procediments judicials en les diferents jurisdiccions: Civil, Social, Penal, Contenciosa-administrativa i Mercantil.

L’inici d’un procediment judicial serveix sovint per desbloquejar un conflicte, així podent arribar a un acord durant el procediment judicial. En altres casos és la única manera de defensar els propis drets i interessos. I pot succeir que sigui necessari defensar-se d’una demanda i intervenir en un procediment iniciat de contrari. Entre les matèries objecte dels diferents procediments judicials que portem en podem destacar:

Indemnitzacions, per causació de danys, accidents de tràfic, negligència mèdica, discriminacions, etc.

Reclamacions, per incompliments de contractes, impagament de factures o xecs, reclamació de deutes als administradors de societats deutores, etc.

Acomiadaments improcedents
o nuls, inici de procediments davant del centre de mediació laboral i, en el seu cas, interposició de demandes d’acomiadament improcedent o nul i reclamació de nòmines impagades. Casos de mobbing i discriminació en el treball.

Divorcis contenciosos
, guarda i custòdia, repartiment de bens, modificació de mesures reguladores, reclamació de pensions d’aliments, etc.

Arrendaments,
desnonaments, impagament de rentes, finalització del contracte de lloguer, redacció d’un nou contracte etc.

Resolució de contractes
, resolució judicial de contractes i indemnitzacions per l’incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals, etc

Defectes d’obra
, reclamació per defectes d’obra en la construcció d’immobles o en la rehabilitació d’edificis i habitatges, etc

Procediments Penals i  faltes de qualsevol tipologia
:  estafes, apropiacions indegudes, danys i lesions, injúries, robatoris, delictes derivats de la conducció, amenaces etc

Comunitats de propietaris
, impagament de quotes comunitàries, relació entre la comunitat i els propietaris, etc.

Procediments contenciosos-administratius
contra l’administració pública.

 

powered by genèric